Coming up:

TÄNDSTICKOR Moderna museet, Stockholm 7/5 – 14/8, 2022

I grupputställningen ”Svenska förvärv: Tändstickor” möter du ett 40-tal konstverk som under förra året köptes in till Moderna Museets samling i samband med förvärvsprojektet ”Svenska förvärv 2021”. Verken i utställningen har gemensamt att de visar på konstens kraft att tänja på gränser och rucka på hur vi ser på vår omgivning och vad vi uppfattar som möjligt. Utställningen har curaterats av Asrin Haidari.

Jag tecknar av växterna i Björn Ursings handbok Svenska växter i lager på lager ovanpå varandra i ett sex dagar långt performanceverk som bär samma namn som floran. Till en början går det att identifiera växterna men snart blir bilden något annat.

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/svenska-forvarv-tandstickor/