”Nordisk identitet”

Verkligheten ställer ut på Fotocentrum Raseborg, Finland

 

Vi stannar upp vid orden – nordisk identitet. Ja vad betyder det för oss egentligen? Vi diskuterar möbeldesign, skogen, vackra landskap, jantelagen, konsensus, midsommar, rasism, knäckebröd och björkar. Fortfarande är det något som skaver. Hur kan en titel som hänvisar till den geografiska plats där vi föddes, där vi lever och bor, kännas så svår att greppa?

 

Frågan följer med oss in i de enskilda verk som presenteras vid sidan om väggarnas fototapeter. Besökaren får uppleva något som i många fall är sällsynt i den nordiska identiteten, ett naket välkomnande in i utställarnas olika hem. Alla utställare har valt ett fragment ur hemmet och dessa har sedan satts ihop till en mångskiftande rumslighet. Som besökare får du vandra rakt in i det för oss komplicerade begreppet nordisk identitet. En identitet, är det något statiskt? Eller är det något som förändras och omformas, ifrågasätts och omformuleras? Det skaver i vårt avlånga land och det ser man i verken som kommit ut ur bilderna på väggarna.

 

Galleri Verkligheten har sedan 2001 blandat etablerade och oetablerade, lokala och internationella konstnärer i sina utställningsrum. Idag består föreningen av nio konstnärer som tillsammans driver galleriet och håller en viktig konstscen i Umeå stad. Nu ställer konstnärerna som driver galleriet ut i Fotocentrum Raseborgs lokal med bilder ur deras hem som täcker väggarna från golv till tak.